L'ASSOCIACIÓ APRENEM MOSTRA EL SEU SUPORT AL PERSONAL VETLLADOR


Davant de la retallada brutal que hem patit, l'associació APRENEM per a la inclusió de les persones amb TEA ens mostra publicament el seu suport.


VETLLADORS/ES ACOMIADATS

CCOO està preparant la via jurídica col·lectiva per al personal vetllador al qual se li hagin reduit les hores de treball, però a totes aquelles persones a les quals no li hagin assignat cap hora de treball, no quedarà inclòs en aquesta demanda, ja que es tracta d'acomiadaments.
En aquest cas, s'hauran de posar demandes individuals per acomiadament en el termini màxim de 20 dias hàbils a partir de la comunicació per escrit de l'empresa. En el cas que l'empresa no lliuri aquesta comunicació, s'entendrà que aquest termini comença el dia d'inici del curs escolar, és a dir, el 12 de setembre.

En el cas de voler presentar aquesta demanda a través del Gabinet Jurídic de CCOO, haureu de lliurar la següent documentació:
- NOM COMPLET.
- DADES DE CONTACTE: TELÈFONS I EMAIL.
- FOTOCÒPIA DNI.
- DOMICILI.
- FOTOCÒPIA DE LA DARRERA NÒMINA.
- DATA EN LA QUÈ VAS COMENÇAR A TREBALLAR COM A VETLLADOR/A.
- EMPRESA QUE T'HA ACOMIADAT.
- NOM DEL CENTRE DE TREBALL I DOMICILI.

Aquesta documentació l'heu de fer arribar abans del 2 d'octubre, en un sobre tancat a: Federació d'Educació de CCOO, Via Laietana, 16, 4a planta, 08003, Barcelona, a l'atenció de Manel Pulido.

Podeu veure els preus del nostre Gabinet a: http://www.ccoo.cat/gtj/honoraris/cat/juridic_individual_2013.pdf

Per a les persones no afiliades, o afiliades de menys de 6 mesos d'antiguitat, el preu serà d'un 12% del què s'obtingui, amb un mínim de 211'86€. Aquest preu va disminuint amb l'antiguitat de cada persona afiliada.

REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT: PERSONAL VETLLADOR

El matí de dilluns 16 de setembre, a petició de la Federació d'Educació de CCOO, ens va rebre la senyora Alba Espot i Faixa, Directora General d'Educació Infantil i Primària, la qual, entre les seves tasques, té la de proposar i dirigir el pla d'acció departamental en relació amb l'alumnat amb necessitats educatives especials i trastorns específics de l'aprenentatge.

Per part de CCOO, va assistir-hi la companya Montserrat Ros, Secretària General, i en Manel Pulido, responsable d'acció sindical.

El Departament ens va informar que s'ha donat sempre l'ordre de no tocar l'educació especial, i que degut a la rebaixa en el pressupost educatiu, i pel que fa al personal vetllador, s'estava intentant evitar “duplicitats” de recursos. Que no es volia tocar sous degut als baixos salaris dels que s'està parlant, i que segons els seus càlculs, cap alumne es reduiria més de mitja hora d'atenció a la setmana.

CCOO li vam explicar que aquestes dades són totalment diferents a las que tenim nosaltres, amb reduccions de jornades, i per suposat de sous, superiors al 50% en molts casos. Degut a què estem fent la recollida de dades en aquests moments, ens vam comprometre a tornar-nos a reunir per parlar de tots aquests casos concrets quan la completem, esperem que durant la propera setmana. Un cop realitzada aquesta propera reunió, el Departament treballarà amb els seus Serveis Territorials i amb les empreses adjudicatàries per intentar resoldre els problemes. Aquest compromís també va ser assumit per la pròpia Consellera en la reunió que va mantenir amb el MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa), del qual formem part CCOO, el passat divendres 13 de setembre.


Així doncs, demanem al conjunt de personal vetllador i de centres educatius que omplin l'aplicatiu informàtic per recollir els problemes ocasionats i esperem que el compromís del Departament es vegi plasmat en actuacions concretes a partir de la propera reunió.

TASQUES A DESENVOLUPAR PEL PERSONAL VETLLADOR (segons el plec de prescripcions tècniques Departament d'Ensenyament)

Les tasques a desenvolupar són:

 • Donar suport a l'equip de mestres a l'aula
 • Col·laborar en les tasques que determini la direcció del centre
 • Vetllar per a l'adquisició dels hàbits de la vida quotidiana a l'escola
 • Col·laborar amb el professorat del centre en les hores d'entrada i sortida dels alumnes objecte de la seva atenció
 • Ajudar l'alumne en els seus desplaçaments a l'aula i pels espais del centre en general amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, etc.) per garantir la participació de l'alumne en totes les activitats
 • Donar suport a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva atenció (canviar bolquers, dutxa, acompanyar WC...)
 • Tenir cura de les pròtesis que porta l'alumnat: vetllar pel seu bon ús i procurar que es mantinguin en bones condicions. 
 • Donar suport en els desplaçaments a l'exterior, en les sortides escolars i les activitats complementàries del centre (piscina, colònies, teatre, sortides en general...)
 • Donar suport a l'alumne al pati durant les hores d'esbarjo
 • Donar suport i ajudar, si cal, aquests alumnes durant els àpats
 • Aplicar programes de control d'esfínters per fer el seguiment del control d'aquest hàbit, si fos el cas
 • Potenciar la relació afectiva amb els seus companys, afavorint el seu àmbit relacional

CCOO: ASSEMBLEA DE VETLLADORS/ES, Dijous 12 de setembre 18h. Diem NO a les retallades, no ens resignem!!!!Benvolgudes companyes i benvolguts companys. 

A una setmana d’inici de curs i els pitjors auguris es tornen a complir pels professionals que donem suport dins de l'aula a alumnes amb necessitats educatives especials: el Departament d'Ensenyament  i la seva consellera, Irene Rigau, redueix per quart curs consecutiu el pressupost destinat a la nostra contractació: això vol dir menys sou i, fins i tot, en alguns casos, pèrdua de llocs de feina. 

Des del Departament, neguen la retallada i al·leguen una reducció de les necessitats, assegurant que si es produeix un augment d'aquestes, s'augmentarà la partida pressupostària.

Tots i totes nosaltres sabem que, curs rere curs, es produeix un augment de l'alumnat amb necessitats de suport i que, curs rere curs, amb menys hores, donem suport a molts més alumnes. Així, no s'està garantint els drets dels alumnes amb NEE ni les condicions laborals de les persones que treballem amb ells  i, això ho hem de cridar ben fort.

Al juliol, CCOO va denunciar davant dels mitjans de comunicació la nova retallada i va presentar una queixa davant del Síndic de Greuges per considerar que aquesta nova retallada empitjorarà l’atenció educativa a l’alumnat amb discapacitat. Però la lluita ha de continuar, no ens podem resignar i, deixar que acabin suprimint el servei de suport a les NEE o precaritzin encara més les nostres condicions laborals ja prou precàries. 
  
Per això, us volem convocar  el proper dijous 12 de setembre a les 18h a l'ASSEMBLEA que convoca CCOO a la seva seu de Via Laietana per tal de poder debatre i consensuar propostes d'accions i mobilitzacions davant d'aquesta nova retallada. 
Ens hem d'organitzar per defensar i lluitar per una situació laboral digna i, només entre tots i totes ho aconseguirem!!!

 Us hi esperem!!!