REUNIÓ DE CCOO AMB ANNA SIMÓ, DIPUTADA D'ERC I VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, PER EXPLICAR LA SITUACIÓ DEL PERSONAL VETLLADOR

Dimecres 26 de febrer la Federació d'Educació de CCOO es va reunir amb Anna Simó,  diputada d'ERC i vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya, per explicar-li la situació del Personal Vetllador arran de les retallades aplicades pel Departament d'Ensenyament a inicis de curs i la falta d'hores de suport a l'alumnat amb discapacitat a les escoles ordinàries de Catalunya a febrer de 2014.

En les properes setmanes mantindrem una reunió amb la resta de grups parlamentaris amb el mateix objectiu.

Us mantindrem informats.


CCOO TORNA A DENUNCIAR DAVANT DEL SÍNDIC DE GREUGES LA FALTA DE PERSONAL VETLLADOR A LES ESCOLES PÚBLIQUES DE CATALUNYA

Montserrat Ros, Secretària General de la FE de CCOO, i Ruth Moreta, 
vetlladora i responsable del personal vetllador de la FE de CCOO a les portes
del Síndic de Greuges ahir dimarts, 25 de febrer.
Ahir, dimarts 25 de febrer, la Federació d'Educació de CCOO va tornar a denunciar davant del Síndic de Greuges la falta d'hores de vetlladora a les escoles públiques de Catalunya. 

Segons les dades recollides per CCOO, lliurades ahir al Síndic, un gran nombre d'alumnat amb discapacitat escolaritzat a les escoles ordinàries de Catalunya a dia d’avui no disposa d'aquest suport tan necessari i vital per tal de fer efectiva la seva inclusió escolar. 

I és que, tal com vam denunciar ahir al Síndic, el Departament d'Ensenyament que dirigeix la senyora Irene Rigau no ha complert amb el compromís, adquirit davant de CCOO i en seu parlamentària, d'ampliar la borsa d'hores de vetlladora fins a equiparar-la a la del curs passat: No s'han retornat totes les hores de personal vetllador retallades a inicis de curs, i no perquè el suport no sigui necessari, ja que segons denuncien molts centres, la dotació actual d'hores de vetlladora és insuficient per atendre les necessitats educatives dels alumnes amb discapacitats. Però, és més, és que segons dades recollides per CCOO, no n'hi ha prou amb equiparar la borsa d'hores de vetlladora d'aquest curs a la del curs passat, es necessiten moltes més hores de vetlladora per a cobrir les necessitats existent als centres públics de Catalunya!!! 

La consellera Irene Rigau afirmava en seu parlamentària el 21 de novembre de 2013: "puc assegurar que hi haurà les mateixes hores, en la mesura que es necessiten, i si al llarg del 14 alguna intensitat de suport fos necessària, doncs, evidentment també la farem. Per què? Perquè el model es manté. [...]. I el model es manté perquè l'esperit del sistema és inclusiu". Inclusiu?? Llavors, per què hem d'estar contínuament bregant per l'escola inclusiva, batallant perquè no es vulnerin els drets dels alumnes amb discapacitat i lluitant perquè aquests rebin l'atenció necessària? 
Si aquest govern realment aposta per un model d'escola inclusiva ha de complir urgentment amb el compromís adquirit d'ampliar les hores de suport que siguin necessàries per tal de garantir que la integració d'aquests nens i nenes amb discapacitat no resulti tan difícil o impossible, perquè aquests nens i nenes puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats i no es quedin perpètuament exclosos de l'entorn social de l'escola. Ho farà? Està per veure....

Des de CCOO continuarem amb la lluita social, política i jurídica que vam engegar al juliol de 2013 fins que així sigui. Continuarem lluitant fins que no es garanteixin els drets dels alumnes amb discapacitat i les condicions laborals de les persones que treballem amb ells!!! 

EL PERSONAL VETLLADOR CONTINUEM EN LLUITA!!!!


LES HORES ADJUDICADES AL PERSONAL VETLLADOR SÓN INSUFICIENTS PER ATENDRE LES NEE EXISTENTS ALS CENTRES EDUCATIUS DE CATALUNYA!!!


A inici d’aquest curs escolar 2013-14, el Departament d’Ensenyament va decidir retallar un 10,5% el pressupost destinat a la contractació del Personal Vetllador. Aquesta mesura es va traduir  en una important reducció de jornada i sou per al personal que donem suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials, tot precaritzant encara més la nostra situació contractual i laboral, i, en una important reducció d’hores de suport a l’alumnat més vulnerable del nostre sistema.

Des de bon principi, CCOO va iniciar el camí per a la recuperació d’aquestes hores portant a terme accions socials, polítiques i jurídiques: el 25 de juliol ho vam denunciar en roda de premsa. El 30 de juliol vam presentar una queixa al Síndic de Greuges. Durant tot el mes de setembre vam recollir dades per poder concretar quina era la situació real. Al setembre i a l’octubre vam mantenir reunions amb el Departament i amb diversos grups parlamentaris. Paral·lelament, hem formulat demanda en matèria de procediment de conflicte col·lectiu davant el TSJC i ho hem portat al Tribunal Laboral de Catalunya per tal d'intentar trobar una solució negociada.
És indubtable que aquestes accions van portar al Departament d’Ensenyament al mes de desembre a fer marxa enrere a la retallada del 10,5% del pressupost destinat a la nostra contractació, així es va comprometre davant de CCOO a ampliar la borsa d’hores de vetlladora fins a equiparar-la a la del curs passat. És més, la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, així ho assegurava a la sessió parlamentària del dia 21 de novembre de 2013: “hi hauran les mateixes hores amb vetlladors i, si cal, n’hi hauran més”. 

El procés d’ampliació d’hores es va iniciar el 2 de desembre i ha finalitzat aquests primers dies del mes de febrer. Durant aquest temps, des de CCOO, hem estat estudiant les dades que, per un lloc ens han facilitat els centres educatius i els treballadors/es i, per un altre, les empreses adjudicatàries del servei per tal de conèixer els percentatges reals d’hores retallades a inicis de curs i  d’hores ampliades durant aquests darrers mesos i, així verificar la recuperació o no del pressupost i de les hores d’atenció de personal vetllador. Les contradiccions entre unes i altres dades i, la negativa del Departament a facilitar-nos informació, no ens permet afirmar amb rotunditat quin ha estat el percentatge real de recuperació del pressupost i d'hores de suport, malgrat això, si que podem deduir, sense por d'equivocar-nos, que, si bé ens apropem a la partida pressupostària que hi havia el curs passat per a la nostra contractació, ni de bon tros aquesta ni la seva distribució són suficients per a atendre les necessitats educatives especials existents als centres educatius públics de Catalunya. I això ho afirmem després de conèixer que en molts casos les hores ampliades durant aquests dos últims mesos han estat adjudicades a centres que no havien patit reducció al iniciar-se el curs o, fins i tot, a centres que havien ja vist ampliada la dotació d’hores al començament d’aquest. Suposem que ha estat perquè les necessitats de suport en aquests centres han augmentat considerablement durant aquest curs. Conseqüentment, molts dels treballadors/es que havíem patit reducció d’hores, tot i mantenint-se les necessitats de suport del curs passat en els nostres centres o fins i tot ampliant-se aquestes, no hem recuperat cap ni una de les hores reduïdes.

Això ens porta a concloure amb el mateix que ja constatava el Síndic de Greuges a l’octubre de 2013: “l’evolució de la dotació de professionals de suport de la que disposen els centres no sempre està en consonància amb l’evolució de les necessitats d’atenció que requereixen els alumnes que escolaritzen”. Està clar, que no s’està garantint els drets dels alumnes amb NEE ni les condicions laborals de les persones que treballem amb ells...i això no ho podem permetre. 

Des de CCOO continuarem amb la lluita social, política i jurídica que vam engegar al juliol de 2013: Durant aquest mes de febrer treballarem per arribar a una bona entesa amb les empreses adjudicatàries del servei per resoldre la situació d’aquelles treballadores i treballadors que mantenen la reducció de jornada. Si no aconseguim cap solució negociada, continuarem endavant amb la demanda de conflicte col·lectiu davant el TSJC. I paral·lelament, continuarem lluitam per fer complir al Departament d'Ensenyament el que "l'honorable senyora" Irene Rigau va prometre en seu parlamentari: hi hauran les mateixes hores amb vetlladors i, si cal, n’hi hauran més”.

EL PERSONAL VETLLADOR CONTINUEM EN LLUITA!!!!!