Les Patronals pretenen revertir els 30 dies de lactància acumulada a les treballadores i treballadors del Lleure Educatiu i Sociocultural

Les patronals ajornen fins els 23 de maig la Paritària del Conveni

CCOO no acceptarà cap retallada de drets, 
amagada darrera un "qüestió interpretativa".
#VolemEls30Dies

Davant la impossibilitat de donar una resposta unitària i per tal de "mantenir la unitat patronal", les associacions patronals presents a la Comissió Paritària del III Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya han ajornat quasi un mes la resolució de dues preguntes adreçades a la Comissió Paritària. 
Les dues preguntes, anaven dirigides a aclarir el dret de les treballadores, a gaudir de 30 dies naturals de permís per lactància.

Des de CCOO creiem que únicament existeix una interpretació possible, que respon inequívocament a l'esperit d'allò discutit durant la negociació,


TOTES LES TREBALLADORES I TREBALLADORS, IMMEDIATAMENT DESPRÉS DEL PERMÍS DE MATERNITAT, PODRAN GAUDIR DE 30 DIES NATURALS DE PERMÍS EN CONCEPTE DE LACTÀNCIA.

El principal escull prové de la patronal ACELLEC , qui oblidant tot allò negociat, pretén que d'una volada desaparegui una de les principals fites del III Conveni. Aquest fet únicament ve a aprofundir el gran distanciament d'aquesta patronal envers les treballadores i treballadors. CCOO no acceptarem cap pretensió patronal de diluir el text del III Conveni, i arribarem on calgui per defensar les millores adquirides.

Des de CCOO lamentem també la manca de compromís i de valentia evidenciada des de les altres dues patronals, La Confederació ACCAC, envers aquesta situació. Han primat una fictícia unitat patronal per sobre d'allò que elles ja estan fent, que es garantir que les seves treballadores i treballadors puguin gaudir de 30 dies de permís per lactància.

Ja sigui per una raó o per una altre, les tres patronals pretenen manllevar-nos un dret que ni tant sols és nostre com a treballadores i treballadors, és un dret dels nostres fills i filles al qual no renunciarem.

(Si feu clic als noms de les patronals podeu accedir al llistat d'empreses o entitats que en formen part)