EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DECIDEIX RETALLAR EL PROPER CURS 2013-2014 EL PRESSUPOST DESTINAT A LA CONTRATACIÓ DEL PERSONAL VETLLADOR

El Departament d’Ensenyament i la seva Consellera, Irene Rigau decideixen retallar el proper curs 2013-2014 (per quart curs consecutiu!!!!) el pressupost destinat a la contractació del personal vetllador, els professionals que donem suport dins de l’aula a alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE). El pressupost es reduirà en un 10,5% respecte el curs anterior. En concret, seran 1.032.529,20 euros menys els que es gastarà la Generalitat de Catalunya.

Des del Departament, aquest cop si!, es confirma la retalla però la justifiquen al·legant una reducció de les necessitats, assegurant que si es produeix un augment de les necessitats s’augmentarà la partida pressupostària.  Una gran mentida per justificar polítiques contra els més desfavorits!.

La realitat és que l’important reducció que ha patit en els darrers cursos aquest personal, que va néixer amb la intenció de fomentar la inclusió dels nens amb NEE dins de les escoles ordinàries, s’ha portat a terme sense que hagin disminuït les necessitats, ben al contrari, la reducció ha vingut acompanyada, any rere any, de l’augment de l’alumnat amb necessitats de suport.  

La realitat és que la reducció d’aquest personal sumat a les retallades en forma d’increment d’alumnes per aula i disminució del professorat, està comportant que aquests alumnes, que per una sèrie de motius necessiten sempre algú al seu costat, no rebin l’atenció necessària durant tot l’horari lectiu.

La realitat és que any rere any estan deixant sense feina o precaritzant les condicions laborals d’uns treballadors i treballadores ja prou precaritzats (treballem en un centre educatiu però som contractats a través d’una empresa i cobrem com a monitors/es de Lleure, no segons el conveni dels laborals de la Generalitat).

La realitat és que la falta de dotació de recursos materials i humans necessaris esta posant en perill el model d’escola inclusiva, l’escola per a tothom, aquella escola en què alumnes amb discapacitats són un més del grup classe.

No s’està garantint els drets dels alumnes amb NEE ni les condicions laborals de les persones que treballem amb ells.... I això no ho podem permetre!!!

La Federació d’Educació de CCOO va denunciar el passat dijous 25 de Juliol en roda de premsa aquesta nova retallada i les conseqüències que aquesta tindrà. Més informació (+)

I ahir, dimarts 30 de Juliol, va presentar una queixa al Síndic de Greuges per posar en el seu coneixement que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb aquesta nova retallada empitjorarà l'atenció educativa a l'alumnat amb discapacitat. Llegeix el document original presentat al Síndic (+)


Recull de premsa: