LA NOSTRA FEINA PENJA D'UN FIL, PREPAREM-NOS PER LES MOBILITZACIONS


Passem de la resistència a l’ofensiva

Al setembre de 2015, vam iniciar el curs amb retallades i finalitzem el curs amb l’anunci per part del Departament d’Ensenyament de més retallades pel curs 2016-2017. Fins ara, el col•lectiu vetllador hem anat resistint els atacs que hem rebut per part de l’Administració i de les empreses adjudicatàries: retallades d’hores constant durant tot el curs, vulneracions  dels nostres drets i augment de la precarització  de les nostres condicions laborals. Malgrat això, no pensem que la nostra lluita hagi estat en va. Fruit de l’autoorganització del col•lectiu vetllador: 

  • Ens hem fet molt més visibles als nostres centres de treball i davant de la resta de la comunitat educativa i l’administració, però especialment ens hem fet visibles com un col•lectiu, hem començat a construir un “nosaltres”, hem començat a prendre consciència de pertànyer a un col•lectiu amb capacitat i poder per lluitar amb força per millorar les nostres condicions laborals. Sabem que organitzades i mobilitzades podem canviar les coses. I això és tota una victòria! 
  • Vam aconseguir, al febrer de 2016, que el Departament ampliés 404 hores de vetlladora repartides en els territoris de Girona, Lleida i Tarragona, ampliació que considerem del tot insuficient per atendre a l’alumnat amb NEE als centres educatius públics ordinaris, fet que continuarem denunciant. A més a més de seguir denunciant que aquestes hores ampliades a meitat de curs no es consolidin a les nostres jornades laborals. 
  • Les empreses gestores del servei saben que davant de qualsevol vulneració dels nostres drets laborals ja no restem amb els braços creuats, actuem!! Hem lluitat perquè es compleixi la legalitat respecte a la contractació (totes les treballadores vetlladores de BASIC que tenien un contracte d’obra i servei (en frau de llei) han passat a tenir un contracte fix discontinu). Hem lluitat perquè les reduccions de la nostra jornada no es facin per decisió unilateral de les empreses i sense cap contrapartida. Els hem obligat a seure a la taula de negociació. 

Malgrat tota la feina feta i la lluita engegada, pensem que no n’hi ha prou, perquè es continuen vulnerant dia a dia els nostres drets i condicions laborals, les d’unes treballadores que fan una tasca educativa tan important per la inclusió d’un alumnat que també veu vulnerat el seu dret  a l’educació en igualtat d’oportunitats.  

La nostra feina penja d’un fil, el curs vinent preparem-nos per les mobilitzacions. Passem de la resistència a l’ofensiva.

Marta Domínguez
Ruth Moreta
Siddhart Candame