ManifestManifest 

El personal “vetllador” dels centres educatius públics volem manifestar:
  • Què la nostra feina diària permet que centenars d’alumnes amb diferents tipus de discapacitat puguin rebre la seva educació dins de l’escola ordinària.
  • Que se'ns contracta per hores d'atenció directa a l'alumnat, sense cap hora de coordinació, preparació o formació.
  • Que les nostres tasques no estan clarament especificades enlloc.
  • Que al Departament d'Ensenyament no li preocupa gens la nostra situació i l'únic que l'interessa és que siguem una bona i barata mà d'obra.
  • Que realitzem les mateixes tasques que el personal “auxiliar d'educació especial”, contractat directament pel Departament d'Ensenyament, però nosaltres som subcontractats a través d'una empresa privada.
  • Que el nostre salari és molt inferior al que cobraríem de ser contractats directament pel Departament d'Ensenyament.
  • Que no tenim dret a la formació ofertada pel Departament d'Ensenyament.
  • Que el servei surt a concurs cada any, amb el què contínuament patim canvis organitzatius, de relació amb la nostra empresa, etc.
  • Que la nostra salut laboral no es vigila pel Servei de Prevenció del Departament d'Ensenyament.


Per tot això, i molt més, DENUNCIEM què, a dia d'avui, encara existeix TREBALL NO DIGNE als centres educatius públics de Catalunya.