CCOO engega les eleccions sindicals a l'empresa Basic a Terres de l'Ebre


 

CCOO impulsa la celebració d'un procés d'eleccions sindicals a l'empresa BASIC SERVEIS EDUCATIUS SL a Terres de l'Ebre. El nostre objectiu és organitzar les treballadores del sector VETLLADORES, per garantir que disposin de representació sindical en aquest territori.

Tal com va fer en el seu moment a Girona i també a Lleida, CCOO ha iniciat un procés d'eleccions sindicals a les Terres de l'Ebre que ha de culminar amb l'elecció per primera vegada dels representants legals dels treballadors de l'empresa en aquestes terres.

Aquest sector està subjecte als concursos que opten les diferents empreses, per obtenir part de la bossa d'hores que el Departament d'Ensenyament licita cada curs escolar, en funció de les necessitats d'atenció especial requerides en els centres de les que n'és titular.
Entre els problemes que pateix aquest sector destaquen els lligats a la subrogació i la possible pèrdua d'hores de treball per la licitació que es fa cada any. Només l’existència d’una representació legal dels treballadors pot garantir vetllar per l'adequat compliment de la normativa i defensar els seus drets laborals.

Aquest curs escolar les VETLLADORES de Terres de l'Ebre, el van iniciar amb una subrogació de Pere Tarrés a Bàsic, i amb una modificació de les condicions de treball que comportava la pèrdua d'hores de jornada laboral per a moltes treballadores. Els i les companyes de CCOO amb representació majoritària en els comitès d'empresa de BASIC a Girona i Lleida, van impulsar juntament amb la Federació d'Educació de CCOO un procés negociador amb l'empresa per disminuir els perjudicis i establir un acord sobre les condicions en el retorn d'hores perdudes.

Ara un grup de treballadores han fet el pas d’unir-se amb CCOO per poder tirar endavant les eleccions sindicals a TERRES de l'EBRE. El passat 24 de març es va constituir la taula electoral i el procés culminarà amb els dies 15 i 16 de maig on es faran les votacions amb urnes itinerants per facilitar la participació de totes/s els treballadores.

Ara ja saps què està a punt de passar en la teva empresa, pots apuntar-te a la nostra candidatura i donar suport a les candidates que es presenten per CCOO.

Per què portem la iniciativa i necessitem organitzar-nos.
CCOO DEFENSA ELS TEUS DRETS, VINE I PARTICIPA! 

Accedeix a la informació en PDF aquíLA NOSTRA FEINA PENJA D'UN FIL, PREPAREM-NOS PER LES MOBILITZACIONS


Passem de la resistència a l’ofensiva

Al setembre de 2015, vam iniciar el curs amb retallades i finalitzem el curs amb l’anunci per part del Departament d’Ensenyament de més retallades pel curs 2016-2017. Fins ara, el col•lectiu vetllador hem anat resistint els atacs que hem rebut per part de l’Administració i de les empreses adjudicatàries: retallades d’hores constant durant tot el curs, vulneracions  dels nostres drets i augment de la precarització  de les nostres condicions laborals. Malgrat això, no pensem que la nostra lluita hagi estat en va. Fruit de l’autoorganització del col•lectiu vetllador: 

  • Ens hem fet molt més visibles als nostres centres de treball i davant de la resta de la comunitat educativa i l’administració, però especialment ens hem fet visibles com un col•lectiu, hem començat a construir un “nosaltres”, hem començat a prendre consciència de pertànyer a un col•lectiu amb capacitat i poder per lluitar amb força per millorar les nostres condicions laborals. Sabem que organitzades i mobilitzades podem canviar les coses. I això és tota una victòria! 
  • Vam aconseguir, al febrer de 2016, que el Departament ampliés 404 hores de vetlladora repartides en els territoris de Girona, Lleida i Tarragona, ampliació que considerem del tot insuficient per atendre a l’alumnat amb NEE als centres educatius públics ordinaris, fet que continuarem denunciant. A més a més de seguir denunciant que aquestes hores ampliades a meitat de curs no es consolidin a les nostres jornades laborals. 
  • Les empreses gestores del servei saben que davant de qualsevol vulneració dels nostres drets laborals ja no restem amb els braços creuats, actuem!! Hem lluitat perquè es compleixi la legalitat respecte a la contractació (totes les treballadores vetlladores de BASIC que tenien un contracte d’obra i servei (en frau de llei) han passat a tenir un contracte fix discontinu). Hem lluitat perquè les reduccions de la nostra jornada no es facin per decisió unilateral de les empreses i sense cap contrapartida. Els hem obligat a seure a la taula de negociació. 

Malgrat tota la feina feta i la lluita engegada, pensem que no n’hi ha prou, perquè es continuen vulnerant dia a dia els nostres drets i condicions laborals, les d’unes treballadores que fan una tasca educativa tan important per la inclusió d’un alumnat que també veu vulnerat el seu dret  a l’educació en igualtat d’oportunitats.  

La nostra feina penja d’un fil, el curs vinent preparem-nos per les mobilitzacions. Passem de la resistència a l’ofensiva.

Marta Domínguez
Ruth Moreta
Siddhart Candame

Les Patronals pretenen revertir els 30 dies de lactància acumulada a les treballadores i treballadors del Lleure Educatiu i Sociocultural

Les patronals ajornen fins els 23 de maig la Paritària del Conveni

CCOO no acceptarà cap retallada de drets, 
amagada darrera un "qüestió interpretativa".
#VolemEls30Dies

Davant la impossibilitat de donar una resposta unitària i per tal de "mantenir la unitat patronal", les associacions patronals presents a la Comissió Paritària del III Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya han ajornat quasi un mes la resolució de dues preguntes adreçades a la Comissió Paritària. 
Les dues preguntes, anaven dirigides a aclarir el dret de les treballadores, a gaudir de 30 dies naturals de permís per lactància.

Des de CCOO creiem que únicament existeix una interpretació possible, que respon inequívocament a l'esperit d'allò discutit durant la negociació,


TOTES LES TREBALLADORES I TREBALLADORS, IMMEDIATAMENT DESPRÉS DEL PERMÍS DE MATERNITAT, PODRAN GAUDIR DE 30 DIES NATURALS DE PERMÍS EN CONCEPTE DE LACTÀNCIA.

El principal escull prové de la patronal ACELLEC , qui oblidant tot allò negociat, pretén que d'una volada desaparegui una de les principals fites del III Conveni. Aquest fet únicament ve a aprofundir el gran distanciament d'aquesta patronal envers les treballadores i treballadors. CCOO no acceptarem cap pretensió patronal de diluir el text del III Conveni, i arribarem on calgui per defensar les millores adquirides.

Des de CCOO lamentem també la manca de compromís i de valentia evidenciada des de les altres dues patronals, La Confederació ACCAC, envers aquesta situació. Han primat una fictícia unitat patronal per sobre d'allò que elles ja estan fent, que es garantir que les seves treballadores i treballadors puguin gaudir de 30 dies de permís per lactància.

Ja sigui per una raó o per una altre, les tres patronals pretenen manllevar-nos un dret que ni tant sols és nostre com a treballadores i treballadors, és un dret dels nostres fills i filles al qual no renunciarem.

(Si feu clic als noms de les patronals podeu accedir al llistat d'empreses o entitats que en formen part)

1 de Maig: 'Contra la pobresa salarial i social: treball digne i drets'


Aquest 1 de Maig del 2016, CCOO tornarà a reclamar polítiques al servei de les persones. Serà amb el lema "Contra la pobresa salarial i social. Treball digne i drets".
 
Les manifestacions previstes són les següents:

Barcelona, 11.30 h, ronda de Sant Pere / passeig de Gràcia
Girona, 12.00 h, plaça de la Independència
Lleida, 12.00 h, plaça del Treball
Tarragona, 12.00 h, plaça de la Imperial Tàrraco
Tortosa, 12.00 h, plaça del Carrilet

Feu clic a la imatge per descarregar-vos el cartell i feu clic aqui per veure els actes de la setmana cultural de l'1 de maig

La Federació d'educació de CCOO de Catalunya davant la nova Llei de protecció de menors

El passat 28 de juliol, el Govern de l’Estat va aprovar la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Per a l’accés i l’exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin el contacte habitual amb menors, aquesta llei obliga a certificar el fet de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans. 

L’obligació afecta tant a les persones que accedeixen per primer cop a aquestes professions, sigui quina sigui la modalitat de contractació.

Ara com ara, encara no s'ha creat el Registre Central de Delinqüents Sexuals i que l'Administració té fins el mes de febrer com a termini per crear-lo. Fins a la seva entrada en funcionament, únicament es poden expedir certificats amb les dades que consten en la actual Base de Dades del Registre Central d’antecedents penals.

Entenem que fins que no es creï aquest registre, cap treballador o treballadora pot ser obligat a certificar altres possibles delictes diferents a aquells que la legalitat vigent li obliga a certificar.

Fes clic a la imatge per continuar llegir el posicionament de la nostra Federació

Projecte Regulació del Sector de Lleure Educatiu i Sociocultural

Des del sector del Lleure educatiu i Sociocultural de CCOO hem engegat un procés participatiu per la regulació del nostre àmbit professional, per això és molt necessària la teva implicació. Un primer pas per aconseguir el nostre objectiu és la realització d'una enquesta per tal de recollir la percepció que tenim les treballadores i els treballadors del propi sector.

SITUACIÓ PERSONAL VETLLADOR CURS 2015-16

Companyes i companys,

Us demanem la vostra col.laboració omplint el següent formulari per poder concretar quina és la situació real del personal vetllador aquest nou curs 2015-16. La vostra aportació és indispensable.

Gràcies
Us mantindrem informats/des.
Ruth Moreta 
Responsable Personal Vetllador CCOO