L’escola inclusiva i el personal vetllador


L’escola inclusiva i el personal vetlladorMarta Domínguez Marsillo 
L’educació inclusiva és un pilar fonamental per promoure l’equitat i atendre la diversitat de totes les persones en tots els àmbits de la vida. L’Administració ha de garantir que els centres educatius disposin dels recursos necessaris: curriculars,tecnològics,metodològics,organitzatius i de personal,per atendre adequadament tot l’alumnat.

L’alumnat amb dificultats motrius o dèficits d’atenció escolaritzats als centres ordinaris necessiten un suport per facilitar la seva integració al grup-classe, tant a l’aula com a les sortides i a d’altres espais educatius, perquè un veritable sistema educatiu inclusiu no només integra  físicament els alumnes amb dificultats, sinó que els educa, d’acord amb les seves necessitats i particularitats. Parlem d’uns  11.000 infants, a tota Catalunya.

Qui fa actualment aquesta feina d’acompanyament educatiu als centres? Som el personal vetllador, que atenem, cuidem i “vetllem” per l’alumne.

Quines tasques desenvolupem les vetlladores en els centres educatius? 

Donem suport a l’equip de mestres a l’aula i col·laborem en les tasques que determina la       direcció del centre. Dins de l’aula ajudem  a l’alumne en tot el que ens demana i necessita.

Col·laborem  amb el professorat del centre en les hores d’entrada i sortida dels alumnes, ajudant  en els desplaçaments de l’alumne  dins l’aula i pels espais del centre: menjador escolar, patis a les hores d’esbarjo... Així com ajudem en els desplaçaments a l’exterior: sortides escolars i activitats complementàries.

Donem suport a la higiene personal, tenint cura, si és el cas, de les pròtesis que porta l’alumne.

Especialment, potenciem la relació afectiva amb els seus companys/e, enfortint les relacions socials en general.

La nostra feina és la pròpia d’Auxiliar d’Educació Especial, però el Departament d’Ensenyament va externalitzar el servei fa anys i ara la realitzem els monitors de suport, amb les diferències salarials que el canvi suposa. Una empresa ens contracta, però és el Departament qui decideix la quantitat d’hores que determinats alumnes han de ser atesos amb suport vetllador.

Són hores d’atenció directa a cada alumne concret, entre 5 i 25 h a la setmana. En cap cas es preveuen hores d’atenció indirecta que permetrien la coordinació de la vetlladora amb el tutor o tutora del  grup, orientadors o equip docent. Aquestes adjudicacions d’hores, sovint insuficients , i la manca d’hores de coordinació fan que la integració de l’alumne pateixi limitacions.

S’ha de pressionar per aconseguir millores pressupostàries que facin  que la inclusió pugui ser de veritat. Any rere any es van retallant hores per atendre aquests infants amb Necessitats Educatives Especials. Des del Departament es nega la retallada i s’amaga dient que hi ha  manteniment d’hores i el que es fa es una redistribució per atendre la totalitat de necessitats. Això significa que si augmenten les necessitats, per la escolarització de nous alumnes amb dificultats,  es retallen hores d’atenció a alguns alumnes  per “redistribuir” aquestes hores a d’altres, ja que el Departament d’Ensenyament té limitat el  nombre d’hores per  assignar.

Laboralment, les persones vetlladores  estem  contractats per una empresa/entitat externa a la qual se li ha  concedit l’adjudicació del servei mitjançant un procediment obert , convocat periòdicament pel Departament d’Ensenyament.  La nostra situació laboral és força precària, amb jornades que van des de les 5 a les 25 hores setmanals, repartides en un o més d’un centre, amb els desplaçaments corresponents, que no es cobren. Tenim un contracte fixe discontinu, que vol dir que finalitza el mes de juny, cobrem l’atur i esperem al setembre a tornar a ser contractades, sense tenir-ne la seguretat i desconeixent el tipus de jornada  que tindrem. Per arribar a final de mes, sovint hem de compaginar la tasca de vetlladora amb d’altres feines.

El personal vetllador som una figura clau que estem fent que el model d’escola inclusiva funcioni, atenent la vida escolar diària de l’alumne amb necessitats especials, que sense el nostre suport hauria de continuar la seva formació en escoles especials.

Aquest novembre hem realitzat  eleccions sindicals a la província de Girona. CCOO ha tornat a obtenir la majoria del comitè de 9 delegades. Continuarem treballant i lluitant per aconseguir millores laborals: increment de la jornada que ens permeti guanyar un salari digne;  hores indirectes per realitzar millor la nostra feina (hores per reunions amb especialistes,tutors/ores, creació de material...); defensa del pacte per la formació  i de la salut laboral.

Lluitarem per fer realitat aquesta escola inclusiva, per aquests infants i joves que necessiten del nostre suport per fer realitat la inclusió social en centres públics, per ser un més dins de l’aula i fora ,per fer tot el que fan els seus companys...perquè tenen aquest dret i nosaltres el fem possible.

Reivindiquem al Departament D’Ensenyament una dotació d’hores que permeti atendre realment les necessitats educatives de tots els infants,sense que cap quedi exclòs o amb assignació insuficient, amb l’argument inadmissible de què no hi ha prous diners per donar més hores!!!

Volem una escola inclusiva real!

Marta Domínguez Marsillo

Vetlladora i delegada sindical de CCOO

CCOO engega les eleccions sindicals a l'empresa Basic a Terres de l'Ebre


 

CCOO impulsa la celebració d'un procés d'eleccions sindicals a l'empresa BASIC SERVEIS EDUCATIUS SL a Terres de l'Ebre. El nostre objectiu és organitzar les treballadores del sector VETLLADORES, per garantir que disposin de representació sindical en aquest territori.

Tal com va fer en el seu moment a Girona i també a Lleida, CCOO ha iniciat un procés d'eleccions sindicals a les Terres de l'Ebre que ha de culminar amb l'elecció per primera vegada dels representants legals dels treballadors de l'empresa en aquestes terres.

Aquest sector està subjecte als concursos que opten les diferents empreses, per obtenir part de la bossa d'hores que el Departament d'Ensenyament licita cada curs escolar, en funció de les necessitats d'atenció especial requerides en els centres de les que n'és titular.
Entre els problemes que pateix aquest sector destaquen els lligats a la subrogació i la possible pèrdua d'hores de treball per la licitació que es fa cada any. Només l’existència d’una representació legal dels treballadors pot garantir vetllar per l'adequat compliment de la normativa i defensar els seus drets laborals.

Aquest curs escolar les VETLLADORES de Terres de l'Ebre, el van iniciar amb una subrogació de Pere Tarrés a Bàsic, i amb una modificació de les condicions de treball que comportava la pèrdua d'hores de jornada laboral per a moltes treballadores. Els i les companyes de CCOO amb representació majoritària en els comitès d'empresa de BASIC a Girona i Lleida, van impulsar juntament amb la Federació d'Educació de CCOO un procés negociador amb l'empresa per disminuir els perjudicis i establir un acord sobre les condicions en el retorn d'hores perdudes.

Ara un grup de treballadores han fet el pas d’unir-se amb CCOO per poder tirar endavant les eleccions sindicals a TERRES de l'EBRE. El passat 24 de març es va constituir la taula electoral i el procés culminarà amb els dies 15 i 16 de maig on es faran les votacions amb urnes itinerants per facilitar la participació de totes/s els treballadores.

Ara ja saps què està a punt de passar en la teva empresa, pots apuntar-te a la nostra candidatura i donar suport a les candidates que es presenten per CCOO.

Per què portem la iniciativa i necessitem organitzar-nos.
CCOO DEFENSA ELS TEUS DRETS, VINE I PARTICIPA! 

Accedeix a la informació en PDF aquíLA NOSTRA FEINA PENJA D'UN FIL, PREPAREM-NOS PER LES MOBILITZACIONS


Passem de la resistència a l’ofensiva

Al setembre de 2015, vam iniciar el curs amb retallades i finalitzem el curs amb l’anunci per part del Departament d’Ensenyament de més retallades pel curs 2016-2017. Fins ara, el col•lectiu vetllador hem anat resistint els atacs que hem rebut per part de l’Administració i de les empreses adjudicatàries: retallades d’hores constant durant tot el curs, vulneracions  dels nostres drets i augment de la precarització  de les nostres condicions laborals. Malgrat això, no pensem que la nostra lluita hagi estat en va. Fruit de l’autoorganització del col•lectiu vetllador: 

  • Ens hem fet molt més visibles als nostres centres de treball i davant de la resta de la comunitat educativa i l’administració, però especialment ens hem fet visibles com un col•lectiu, hem començat a construir un “nosaltres”, hem començat a prendre consciència de pertànyer a un col•lectiu amb capacitat i poder per lluitar amb força per millorar les nostres condicions laborals. Sabem que organitzades i mobilitzades podem canviar les coses. I això és tota una victòria! 
  • Vam aconseguir, al febrer de 2016, que el Departament ampliés 404 hores de vetlladora repartides en els territoris de Girona, Lleida i Tarragona, ampliació que considerem del tot insuficient per atendre a l’alumnat amb NEE als centres educatius públics ordinaris, fet que continuarem denunciant. A més a més de seguir denunciant que aquestes hores ampliades a meitat de curs no es consolidin a les nostres jornades laborals. 
  • Les empreses gestores del servei saben que davant de qualsevol vulneració dels nostres drets laborals ja no restem amb els braços creuats, actuem!! Hem lluitat perquè es compleixi la legalitat respecte a la contractació (totes les treballadores vetlladores de BASIC que tenien un contracte d’obra i servei (en frau de llei) han passat a tenir un contracte fix discontinu). Hem lluitat perquè les reduccions de la nostra jornada no es facin per decisió unilateral de les empreses i sense cap contrapartida. Els hem obligat a seure a la taula de negociació. 

Malgrat tota la feina feta i la lluita engegada, pensem que no n’hi ha prou, perquè es continuen vulnerant dia a dia els nostres drets i condicions laborals, les d’unes treballadores que fan una tasca educativa tan important per la inclusió d’un alumnat que també veu vulnerat el seu dret  a l’educació en igualtat d’oportunitats.  

La nostra feina penja d’un fil, el curs vinent preparem-nos per les mobilitzacions. Passem de la resistència a l’ofensiva.

Marta Domínguez
Ruth Moreta
Siddhart Candame

Les Patronals pretenen revertir els 30 dies de lactància acumulada a les treballadores i treballadors del Lleure Educatiu i Sociocultural

Les patronals ajornen fins els 23 de maig la Paritària del Conveni

CCOO no acceptarà cap retallada de drets, 
amagada darrera un "qüestió interpretativa".
#VolemEls30Dies

Davant la impossibilitat de donar una resposta unitària i per tal de "mantenir la unitat patronal", les associacions patronals presents a la Comissió Paritària del III Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya han ajornat quasi un mes la resolució de dues preguntes adreçades a la Comissió Paritària. 
Les dues preguntes, anaven dirigides a aclarir el dret de les treballadores, a gaudir de 30 dies naturals de permís per lactància.

Des de CCOO creiem que únicament existeix una interpretació possible, que respon inequívocament a l'esperit d'allò discutit durant la negociació,


TOTES LES TREBALLADORES I TREBALLADORS, IMMEDIATAMENT DESPRÉS DEL PERMÍS DE MATERNITAT, PODRAN GAUDIR DE 30 DIES NATURALS DE PERMÍS EN CONCEPTE DE LACTÀNCIA.

El principal escull prové de la patronal ACELLEC , qui oblidant tot allò negociat, pretén que d'una volada desaparegui una de les principals fites del III Conveni. Aquest fet únicament ve a aprofundir el gran distanciament d'aquesta patronal envers les treballadores i treballadors. CCOO no acceptarem cap pretensió patronal de diluir el text del III Conveni, i arribarem on calgui per defensar les millores adquirides.

Des de CCOO lamentem també la manca de compromís i de valentia evidenciada des de les altres dues patronals, La Confederació ACCAC, envers aquesta situació. Han primat una fictícia unitat patronal per sobre d'allò que elles ja estan fent, que es garantir que les seves treballadores i treballadors puguin gaudir de 30 dies de permís per lactància.

Ja sigui per una raó o per una altre, les tres patronals pretenen manllevar-nos un dret que ni tant sols és nostre com a treballadores i treballadors, és un dret dels nostres fills i filles al qual no renunciarem.

(Si feu clic als noms de les patronals podeu accedir al llistat d'empreses o entitats que en formen part)

1 de Maig: 'Contra la pobresa salarial i social: treball digne i drets'


Aquest 1 de Maig del 2016, CCOO tornarà a reclamar polítiques al servei de les persones. Serà amb el lema "Contra la pobresa salarial i social. Treball digne i drets".
 
Les manifestacions previstes són les següents:

Barcelona, 11.30 h, ronda de Sant Pere / passeig de Gràcia
Girona, 12.00 h, plaça de la Independència
Lleida, 12.00 h, plaça del Treball
Tarragona, 12.00 h, plaça de la Imperial Tàrraco
Tortosa, 12.00 h, plaça del Carrilet

Feu clic a la imatge per descarregar-vos el cartell i feu clic aqui per veure els actes de la setmana cultural de l'1 de maig

La Federació d'educació de CCOO de Catalunya davant la nova Llei de protecció de menors

El passat 28 de juliol, el Govern de l’Estat va aprovar la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Per a l’accés i l’exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin el contacte habitual amb menors, aquesta llei obliga a certificar el fet de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans. 

L’obligació afecta tant a les persones que accedeixen per primer cop a aquestes professions, sigui quina sigui la modalitat de contractació.

Ara com ara, encara no s'ha creat el Registre Central de Delinqüents Sexuals i que l'Administració té fins el mes de febrer com a termini per crear-lo. Fins a la seva entrada en funcionament, únicament es poden expedir certificats amb les dades que consten en la actual Base de Dades del Registre Central d’antecedents penals.

Entenem que fins que no es creï aquest registre, cap treballador o treballadora pot ser obligat a certificar altres possibles delictes diferents a aquells que la legalitat vigent li obliga a certificar.

Fes clic a la imatge per continuar llegir el posicionament de la nostra Federació

Projecte Regulació del Sector de Lleure Educatiu i Sociocultural

Des del sector del Lleure educatiu i Sociocultural de CCOO hem engegat un procés participatiu per la regulació del nostre àmbit professional, per això és molt necessària la teva implicació. Un primer pas per aconseguir el nostre objectiu és la realització d'una enquesta per tal de recollir la percepció que tenim les treballadores i els treballadors del propi sector.