LA NOSTRA FEINA PENJA D'UN FIL, PREPAREM-NOS PER LES MOBILITZACIONS


Passem de la resistència a l’ofensiva

Al setembre de 2015, vam iniciar el curs amb retallades i finalitzem el curs amb l’anunci per part del Departament d’Ensenyament de més retallades pel curs 2016-2017. Fins ara, el col•lectiu vetllador hem anat resistint els atacs que hem rebut per part de l’Administració i de les empreses adjudicatàries: retallades d’hores constant durant tot el curs, vulneracions  dels nostres drets i augment de la precarització  de les nostres condicions laborals. Malgrat això, no pensem que la nostra lluita hagi estat en va. Fruit de l’autoorganització del col•lectiu vetllador: 

  • Ens hem fet molt més visibles als nostres centres de treball i davant de la resta de la comunitat educativa i l’administració, però especialment ens hem fet visibles com un col•lectiu, hem començat a construir un “nosaltres”, hem començat a prendre consciència de pertànyer a un col•lectiu amb capacitat i poder per lluitar amb força per millorar les nostres condicions laborals. Sabem que organitzades i mobilitzades podem canviar les coses. I això és tota una victòria! 
  • Vam aconseguir, al febrer de 2016, que el Departament ampliés 404 hores de vetlladora repartides en els territoris de Girona, Lleida i Tarragona, ampliació que considerem del tot insuficient per atendre a l’alumnat amb NEE als centres educatius públics ordinaris, fet que continuarem denunciant. A més a més de seguir denunciant que aquestes hores ampliades a meitat de curs no es consolidin a les nostres jornades laborals. 
  • Les empreses gestores del servei saben que davant de qualsevol vulneració dels nostres drets laborals ja no restem amb els braços creuats, actuem!! Hem lluitat perquè es compleixi la legalitat respecte a la contractació (totes les treballadores vetlladores de BASIC que tenien un contracte d’obra i servei (en frau de llei) han passat a tenir un contracte fix discontinu). Hem lluitat perquè les reduccions de la nostra jornada no es facin per decisió unilateral de les empreses i sense cap contrapartida. Els hem obligat a seure a la taula de negociació. 

Malgrat tota la feina feta i la lluita engegada, pensem que no n’hi ha prou, perquè es continuen vulnerant dia a dia els nostres drets i condicions laborals, les d’unes treballadores que fan una tasca educativa tan important per la inclusió d’un alumnat que també veu vulnerat el seu dret  a l’educació en igualtat d’oportunitats.  

La nostra feina penja d’un fil, el curs vinent preparem-nos per les mobilitzacions. Passem de la resistència a l’ofensiva.

Marta Domínguez
Ruth Moreta
Siddhart Candame

Les Patronals pretenen revertir els 30 dies de lactància acumulada a les treballadores i treballadors del Lleure Educatiu i Sociocultural

Les patronals ajornen fins els 23 de maig la Paritària del Conveni

CCOO no acceptarà cap retallada de drets, 
amagada darrera un "qüestió interpretativa".
#VolemEls30Dies

Davant la impossibilitat de donar una resposta unitària i per tal de "mantenir la unitat patronal", les associacions patronals presents a la Comissió Paritària del III Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya han ajornat quasi un mes la resolució de dues preguntes adreçades a la Comissió Paritària. 
Les dues preguntes, anaven dirigides a aclarir el dret de les treballadores, a gaudir de 30 dies naturals de permís per lactància.

Des de CCOO creiem que únicament existeix una interpretació possible, que respon inequívocament a l'esperit d'allò discutit durant la negociació,


TOTES LES TREBALLADORES I TREBALLADORS, IMMEDIATAMENT DESPRÉS DEL PERMÍS DE MATERNITAT, PODRAN GAUDIR DE 30 DIES NATURALS DE PERMÍS EN CONCEPTE DE LACTÀNCIA.

El principal escull prové de la patronal ACELLEC , qui oblidant tot allò negociat, pretén que d'una volada desaparegui una de les principals fites del III Conveni. Aquest fet únicament ve a aprofundir el gran distanciament d'aquesta patronal envers les treballadores i treballadors. CCOO no acceptarem cap pretensió patronal de diluir el text del III Conveni, i arribarem on calgui per defensar les millores adquirides.

Des de CCOO lamentem també la manca de compromís i de valentia evidenciada des de les altres dues patronals, La Confederació ACCAC, envers aquesta situació. Han primat una fictícia unitat patronal per sobre d'allò que elles ja estan fent, que es garantir que les seves treballadores i treballadors puguin gaudir de 30 dies de permís per lactància.

Ja sigui per una raó o per una altre, les tres patronals pretenen manllevar-nos un dret que ni tant sols és nostre com a treballadores i treballadors, és un dret dels nostres fills i filles al qual no renunciarem.

(Si feu clic als noms de les patronals podeu accedir al llistat d'empreses o entitats que en formen part)

1 de Maig: 'Contra la pobresa salarial i social: treball digne i drets'


Aquest 1 de Maig del 2016, CCOO tornarà a reclamar polítiques al servei de les persones. Serà amb el lema "Contra la pobresa salarial i social. Treball digne i drets".
 
Les manifestacions previstes són les següents:

Barcelona, 11.30 h, ronda de Sant Pere / passeig de Gràcia
Girona, 12.00 h, plaça de la Independència
Lleida, 12.00 h, plaça del Treball
Tarragona, 12.00 h, plaça de la Imperial Tàrraco
Tortosa, 12.00 h, plaça del Carrilet

Feu clic a la imatge per descarregar-vos el cartell i feu clic aqui per veure els actes de la setmana cultural de l'1 de maig