SIGNATURA DEL III CONVENI COL·LECTIU DEL LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURAL DE CATALUNYA


Cliqueu a la imatge per accedir al text del conveni

Ahir dia 10 de març de 2015 a les 10h es va dur a terme la signatura del 3er Conveni del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya a la seu de CCOO de Catalunya. Després d'un llarg procés de negociació, ¡1540 dies!, finalment la mesa negociadora formada per les patronals ACELLEC, ACCAC i LA CONFEDERACIÓ i els sindicats CCOO i UGT s'han reunit per signar l'acta de tancament del procés negociador. 

Des de CCOO valorem positivament el resultat que millora substancialment les condicions que establia el segon conveni. Entre d'altres, s'ha aconseguit millores en els permisos retribuïts, un augment salarial de l'1,5% global durant la vigència del conveni, i avenços importants en matèria de protecció a la maternitat i paternitat com ara el dret d'acumulació d'hores de lactància en 30 dies naturals. 
Aquest conveni tindrà vigència fins a desembre de 2016 i arà d'aplicació i obligat compliment des del moment de la seva publicació al DOGC. 


CCOO continuarem lluitant per defensar els nostres drets.