ENSENYAMENT AUGMENTARÀ L'ASSIGNACIÓ D'HORES DE PERSONAL VETLLADOR, AL MES DE NOVEMBRE

El Departament d’Ensenyament fa marxa enrere a la retallada del 10,5% que havia aplicat al pressupost destinat  a la contractació del Personal Vetlladora pel curs 2013-2014.

 Aquest dimarts 29 d’octubre, CCOO ha mantingut la segona reunió amb el Departament d’Ensenyament. Ens ha tornat a rebre la senyora Alba Espot i Faixa, Directora General d’Educació Primària i Especial. Després de fer-li entrega de la documentació amb les dades que hem recollit a través de l’aplicatiu informàtic que heu omplert, ens ha confirmat que Ensenyament ampliarà la borsa d’hores de vetlladora fins a equipar-la a la del curs passat i es compromet a fer-ho no més tard del 30 de novembre. Així mateix, es compromet a informar-nos dels centres educatius que veuran ampliat l’assignació d’hores de vetlladora.

Des de la Federació d’Educació de CCOO treballarem, en la mesura de les nostres possibilitats, perquè tots els treballadors i treballadores que ens heu confirmat que heu patit reducció d’hores sense disminuir o fins i tot augmentant-se les necessitats, vegeu ampliada la vostra jornada laboral.

Això és una victoria aconseguida gràcies a la lluita de les treballadores organitzades al voltant de CCOO.

Qui lluita pot guanyar. Qui es resigna, ha perdut!!! I nosaltres continuarem amb la lluita per dignificar la tasca del Personal Vetllador i les nostres condicions laborals.


Continuarem informant!!!