INFORME SITUACIÓ VETLLADOR@S I ACCIÓ SINDICAL CURS 13-14

Fes clic a la imatge per descarregar el PDF
                 “Per saber a on anem, hem de saber d’on venim”                                                                                                                 En els darrers cursos estem assistim a un retrocés significatiu i molt preocupant en el model d'escola inclusiva cap el que s'estava avançant a Catalunya, l'escola per a tothom, aquella escola que té l'objectiu d'impedir des del principi l'exclusió de ningú. És clar que, aquest retrocés és motivat per la política de retallades en educació del govern de la Generalitat. La reducció de plantilla docent i, amb especial intensitat, la reducció de personal de suport (vetlladors i vetlladores) està reduint, o directament eliminant, les possibilitats d'una digna participació escolar pels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). 
Aquest informe, que ara finalitzat el curs us presentem, sobre la situació del personal vetllador i l'acció sindical curs 2013-14 elaborat per la Federació d'Educació de CCOO té l'objectiu de donar a conèixer quina és la situació actual d'aquests professionals claus per l'escola inclusiva. Això és especialment important després de la retallada aprovada pel Departament d'Ensenyament al setembre de 2013, la posterior ampliació al gener de 2014 i el manteniment pel curs 2014-15. En aquest informe hem tractat de: 
  1. Avaluar l'impacte que va tenir al setembre de 2013 la retallada de la partida pressupostària destinada a la contractació d'aquest personal de suport. 
  2. Fer un diagnosi de la situació després de l'ampliació de la partida pressupostària al gener de 2014 i del manteniment d'aquesta pel curs 2014-15. 
  3. Demostrar que, davant d'aquestes polítiques de retallades, la lluita col·lectiva és el camí. 
Sabent d'on venim i com estem ara, veurem cap a on anem, cap a on hem d'encaminar la nostra lluita el proper curs 2014-15. 

Al setembre, L@S VETLLADOR@S CONTINUEM LA LLUITA!!!!