REUNIÓ AL PARLAMENT PER EXPLICAR LA SITUACIÓ DEL PERSONAL VETLLADOR

Ahir, dijous 13 de març, la Federació d'Educació de CCOO es va reunir al Parlament amb tots els grups parlamentaris -excepte CIU, que no va assistir- per explicar la situació del Personal Vetllador arran de les retallades aplicades pel Departament d'Ensenyament a inicis de curs i, denunciar la falta d'hores de suport a l'alumnat amb discapacitat escolaritzat en les escoles ordinàries de Catalunya.  Per part de CCOO, vam assistir en Manel Pulido, responsable d'acció sindical de la Federació d'Educació i Ruth Moreta, responsable del Personal Vetllador. Per part dels grups parlamentaris hi eren presents els diputats i diputades Agnès Russiñol i Amat pel G.P. d'Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Mena Arca pel G.P. d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Montserrat Capdevila Tatché pel G.P. Socialista, María José Garcia Cuevas pel G.P. del Partit Popular de Catalunya, Carlos Carrizosa Torres del G.P. Ciutadans i Isabel Vallet Sánchez del G.P. de la CUP. 


El motiu de la reunió era informar de la situació del Personal Vetllador i la necessitat urgent d'ampliar les hores de suport a l'alumne amb discapacitat i, sobretot, traslladar als grups parlamentari les nostres reivindicacions i demandes que són:

  • Unificació, a tota Catalunya, dels criteris que determinen la necessitat d'assignació d'hores de suport a l'alumnat amb NEE per evitar l'existència de desigualtats en l'aplicació del principi d'educació inclusiva. Per CCOO l'unic criteri que ha de prevaldre és la valoració de les NEE. L'assignació del suport no pot estar condicionada a la disponibilitat d'una borsa d'hores que cada curs és més limitada. D'una altra manera, es podria estar vulnerant el dret a l'educació en igualtat d'oportunitats dels alumnes amb discapacitat protegit per l'ordenament jurídic. 
  • Ampliació immediata de la partida pressupostària destinada a la contractació del Personal Vetllador. El posicionament de CCOO en aquest sentit es clar: el Departament d'Ensenyament ha de donar una resposta inmediata a les NEE existents als centres escolars de Catalunya, que no estan sent cobertes, no cobertes suficientment o desigualment cobertes, a aquestes altures del curs escolar. Segons la consulta realitzada per CCOO a la totalitat de centres de tota Catalunya, els equips directius quantifiquen la necessitat, a hores d'ara, en 2.311 hores.
  • El servei prestat pels vetlladors/es de Catalunya ha de deixar de ser un servei externalitzat, el Departament d'Ensenyament ha d'asumir la gestió directa i integra del servei per assegurar un servei de qualitat i garantir els drets dels treballadors i treballadores que el portem a terme.  
Tots els grups parlamentaris han mostrat la seva disposició a actuar per millorar la situació i, CCOO ens hem posat a la seva disposició i els hem agraït la seva presència i actitud a la reunió. 

Us mantindrem informats i informades.