CCOO TORNA A DENUNCIAR DAVANT DEL SÍNDIC DE GREUGES LA FALTA DE PERSONAL VETLLADOR A LES ESCOLES PÚBLIQUES DE CATALUNYA

Montserrat Ros, Secretària General de la FE de CCOO, i Ruth Moreta, 
vetlladora i responsable del personal vetllador de la FE de CCOO a les portes
del Síndic de Greuges ahir dimarts, 25 de febrer.
Ahir, dimarts 25 de febrer, la Federació d'Educació de CCOO va tornar a denunciar davant del Síndic de Greuges la falta d'hores de vetlladora a les escoles públiques de Catalunya. 

Segons les dades recollides per CCOO, lliurades ahir al Síndic, un gran nombre d'alumnat amb discapacitat escolaritzat a les escoles ordinàries de Catalunya a dia d’avui no disposa d'aquest suport tan necessari i vital per tal de fer efectiva la seva inclusió escolar. 

I és que, tal com vam denunciar ahir al Síndic, el Departament d'Ensenyament que dirigeix la senyora Irene Rigau no ha complert amb el compromís, adquirit davant de CCOO i en seu parlamentària, d'ampliar la borsa d'hores de vetlladora fins a equiparar-la a la del curs passat: No s'han retornat totes les hores de personal vetllador retallades a inicis de curs, i no perquè el suport no sigui necessari, ja que segons denuncien molts centres, la dotació actual d'hores de vetlladora és insuficient per atendre les necessitats educatives dels alumnes amb discapacitats. Però, és més, és que segons dades recollides per CCOO, no n'hi ha prou amb equiparar la borsa d'hores de vetlladora d'aquest curs a la del curs passat, es necessiten moltes més hores de vetlladora per a cobrir les necessitats existent als centres públics de Catalunya!!! 

La consellera Irene Rigau afirmava en seu parlamentària el 21 de novembre de 2013: "puc assegurar que hi haurà les mateixes hores, en la mesura que es necessiten, i si al llarg del 14 alguna intensitat de suport fos necessària, doncs, evidentment també la farem. Per què? Perquè el model es manté. [...]. I el model es manté perquè l'esperit del sistema és inclusiu". Inclusiu?? Llavors, per què hem d'estar contínuament bregant per l'escola inclusiva, batallant perquè no es vulnerin els drets dels alumnes amb discapacitat i lluitant perquè aquests rebin l'atenció necessària? 
Si aquest govern realment aposta per un model d'escola inclusiva ha de complir urgentment amb el compromís adquirit d'ampliar les hores de suport que siguin necessàries per tal de garantir que la integració d'aquests nens i nenes amb discapacitat no resulti tan difícil o impossible, perquè aquests nens i nenes puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats i no es quedin perpètuament exclosos de l'entorn social de l'escola. Ho farà? Està per veure....

Des de CCOO continuarem amb la lluita social, política i jurídica que vam engegar al juliol de 2013 fins que així sigui. Continuarem lluitant fins que no es garanteixin els drets dels alumnes amb discapacitat i les condicions laborals de les persones que treballem amb ells!!! 

EL PERSONAL VETLLADOR CONTINUEM EN LLUITA!!!!