CCOO presenta una queixa al Síndic de Greuges per com afecten les retallades a l’atenció de l’alumnat amb discapacitat


La Federació d’Ensenyament de CCOO va presentar el dijous 13 d’octubre, una queixa al Síndic de greuges per les retallades que s’han produït a l’anomenada escola inclusiva. 

CCOO fem una crida a les persones i centres afectats a afegir-se a la queixa. 

La Federació d’Ensenyament de CCOO considera que les retallades realitzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya sobre el personal de suport a la docència de l’alumnat amb discapacitat, realitzades durant el passat curs escolar 2010-11, i agreujat durant el present curs 2011-12, ha suposat que l’escolarització de l’alumnat amb discapacitat no els garanteixi els següents drets:

·        Dret a rebre l'atenció necessària per al desenvolupament correcte de les seves aptituds.
·        Dret a no ser discriminat a l'escola i a accedir-hi i romandre-hi en condicions d'igualtat amb la  resta d’alumnat.
·        Dret a que a l'escola l’asseguri el suport necessari perquè puguin assolir els mateixos objectius que la resta d'alumnat.
·        Dret a no ser escolaritzat en un centre d'educació especial, si no és com a últim recurs.